Kontakt

Kontaktní údaje

Karel Ledvina
Jiráskovo náměstí 57
Kostelec nad Orlicí
517 41

IČO:62047540
e-mail: info@ubytovani-kostelec.cz
www:    www.ubytovani-kostelec.cz

Telefon: 774 200 058

Telefon k ubytování v apartmánu v centru Kostelce n. Orl.: 774 200 058 (zastoupen paní Ledvinovou)

Telefon k pronájmu, nebo ubytovaní v domě v Doudlebách n. Orl.: 774 200 057Rezervační formulář

Potřebujete rychlou odpověd, zda je ubyování volné? Kontaktujte nás telefonicky na telefonu: 774 200 058.
Již teď máte možnost objednat ubytování/pronájem bytu. Jedná se pouze o nezávazné objednání bytu ve Vámi stanoveném termínu. Položky označené tučně jsou povinné a je nutné je vyplnit.

Nezávazná rezervace
Jméno a příjmení
Mám zájem o: Ubytování   Pronájem
Kontaktní telefon:
E-mail:
termín - od kdy:
termín - do kdy:
   Poznámka

Informace o ochraně osobních údajů

Tento dokument pojednává o pravidlech ochrany osobních údajů, jak je vykonává Karel Ledvina, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku a podnikající na základě živnostenského oprávnění IČ: 620 475 40, v rámci ubytování v domě Jiráskovo náměstí 57 a V Lukách 476, Kostelec n. Orl., a v domě Švermova 370, Doudleby n. Orl. Správce údajů

Správcem údajů je Karel Ledvina a při nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Zpracovávané údaje u cizinců

Pro ubytování a povinné vyplnění domovní knihy shromažďuji tyto údaje: • Jméno a Příjmení • Datum narození • Státní občanství • Adresa bydliště • Číslo pasu, nebo jiného dokladu • Číslo víza • Důvod ubytování

Zpracovávané údaje u Českých občanů Pro ubytování a možnost vyplnění domovní knihy, nebo pro povinnost daňových dokladů shromažďuji tyto údaje: • Jméno a Příjmení, nebo název firmy • Číslo OP, nebo jiného dokladu, nebo IČO firmy • Adresa bydliště, nebo sídlo firmy • Telefon a email Jméno, příjmení, adresu a datum narození a další údaje v domovní knize shromažďuji po dobu 6 let, daňové doklady 10 let zejména z důvodů splnění zákonné povinnosti vedení účetní evidence.

Účel zpracování údajů Osobní údaje poskytnuté při přihlášení k ubytování zpracovávám za účelem k vystavování účetních a daňových dokladů a vedení účetní a daňové evidence a k povinnosti evidence cizinců.

Zpracování osobních údajů a předání třetím osobám Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě pro celní úřad na internetové aplikaci UbyPort budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje do domovní knihy poskytnuté písemnou formou, včetně emailem, nebo ústně, budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí Karel Ledvina, případně proškolení spolupracovníci, přičemž je zaručeno, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon.

Pro naplnění účelů popsaných výše využívám systémy třetích stran, jejichž poskytovatelé jsou vzhledem k vám a vašim údajům v roli “zpracovatele” údajů, a kteří se smluvně zavázali ochraňovat bezpečí údajů předaných ke zpracování. Jsou to tyto systémy a subjekty: • Poskytovatel účetních služeb • Celní úřad a PČR • Internetová aplikace UbyPort v případě hlášení ubytování cizinců

Zabezpečení a ochrana osobních údajů Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzamčených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly a antivirovou ochranou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů Jako subjekt údajů předáním svých údajů prostřednictvím domovní knihy, anebo jiných formulářů výslovně akceptujete podmínky a způsoby zpracování osobních dat popsané v tomto dokumentu a souhlasíte s nimi. Tento souhlas se vztahuje pouze ke zpracování osobních údajů za účely vyjmenovanými v tomto dokumentu. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí v souladu s legislativou od 25.5. 2018.